ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΟΜΗΣ

  • Τσουκαλίδης Ιωάννης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Φυσικός, MBA Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Γενικός Διευθυντής Δομής
  • Κώστας Αντώνιος, Δρ Κοινωνικής Οικονομίας, BSc, MSc, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, Επιστημονικός Διευθυντής Δομής – Ερευνητής

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ

  • Ενίσογλου Σοφία, BSc Παρευξείνιων Σπουδών, MSc Γλωσσολογίας, Στέλεχος Διοίκησης
  • Καϊκα Χαρά, BSc Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στέλεχος Ανάπτυξης
  • Κώστας Ιωάννης, Γεωπόνος, MSc Αγροτικής Οικονομίας, Υπεύθυνος Κοινωνικών Επιχειρήσεων Δομής
  • Μαστοράκη Στεφανία, Κοινωνιολόγος, ΑΣΠΑΙΤΕ, MSc Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Διοικητική Υπεύθυνη Δικτύου Δομής – Ερευνήτρια
  • Τζατζάρη Γεωργία, Οικονομολόγος, Στέλεχος Διοίκησης
  • Φώτου Ελένη, Ψυχολόγος, MSc, Υπ Διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημονική Συνεργάτης

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΜΗΣ