ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ 2011-2014

 • SATCA (Δήμος Θάσου – Δήμος Garmen) – Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013
 • JEFMAN (Δήμος Παγγαίου – Δήμος Borino) – Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013
 • ECOCAMPS (Δήμος Sandanski – Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος) – Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013
 • WAMI (Δήμος Παγγαίου – Δήμος Borino – Δήμος Madzharovo) – Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013
 • BeHEALTH (4η ΥΠΕ, MBAL “Rokfeler Municipal Hospital of Petrich, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, RHI Blagoevgrad) – Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013
 • Streams-2-SUPPRESS-Fires Π/Υ Έργου – Πρόγραμμα Λεκάνης Μαύρης Θάλασσας
 • Ο «Δρόμος του Νερού» (Δήμος Καβάλας) – ΕΣΠΑ 2007-2013
 • «Θρακική και Βυζαντινή πολιτισμική κληρονομιά στη Ροδόπη και στα παράλια του Βόρειου Αιγαίου» – «THRABYZHE» – Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013
 • «Συλλογή στοιχείων για τον Ψηφιακό Τουριστικό Οδηγό και γραμματειακή στήριξη του εγκεκριμένου έργου» IG-BTP (Integrating the Greek Bulgarian Tourism Product) – Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013 (2012-2013)
 • Έργο για την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης ξαφνικών πλημμυρικών φαινομένων (flash floods) – Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» – Μελέτη Κοινωνικό-πολιτικών επιπτώσεων πλημμυρών (2012-2013)
 • NSRF BG 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013 Βουλγαρίας) – «Better Social Integration for Young People in Risk»
 • Κέντρο Προστασίας Παιδιού Καβάλας – Αναβάθμισης των χώρων Φιλοξενίας του Κέντρου –  ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013
 • «Συμβουλευτική Β’» στο πλαίσιο της 5/2013 πρόσκλησης της ΑΝΚΑ ΑΕ (2013)
 • Σχεδιασμός, οργάνωση – διοίκηση συνοδευτικών υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής διασυνοριακού έργου (Πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013) για την «Ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών και οργάνωσης χώρου δασικής αναψυχής στη θέση Πυργί-Ντα Βρύση των Δημοτικών Δασών Δήμου Θάσου»
 • Σχεδιασμός, οργάνωση – διοίκηση συνοδευτικών υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής διασυνοριακού έργου (Πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013) για την αντιπλημμυρική προστασία και την έγκαιρη προειδοποίηση από ξαφνικά πλημμυρικά φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων (flash floods) στο Δήμο Παγγαίου
 • Υ/Ε «Τεχνική και Οικονομική Στήριξη» της Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Φιλίππων» Δήμου Καβάλας» με ανάδοχο την ΑΝΚΑ ΑΕ (2013-2015)
 • Ερευνητικό Έργο (ΓΓΕΤ 2013-2015) με θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ / SOCENTRE», Συγχρηματοδοτούμενο κατά 80% από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και δικαιούχο τον ίδιο
 • Σχεδιασμός, υποστήριξη σύστασης και ανάπτυξης Κοινωνικών Συνεταιρισμών και υλοποίησης των ειδικών σχεδίων δράσης σε συνεργασία με τους ακόλουθους φορείς:
 1. Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) Καβάλας
 2. ΚοινΣΕπ «Ergo Culture / Human Traces»
 3. ΚοινΣΕπ «Hellenic Optimum Foods»
 4. ΚοινΣΕπ «Social Partners»
 5. ΚοινΣΕπ «Γαληνός»
 6. ΚοινΣΕπ «Ενεργειακό Επιχειρείν»
 7. ΚοινΣΕπ «Εργοτέχνη»
 8. ΚοινΣεπ «Ευδώρα Γαία»
 9. ΚοινΣΕπ «Θράκης Κίνητρο»
 10. ΚοινΣΕπ «Καβάλα Σύγχρονη Πόλη»
 11. ΚοινΣΕπ «Κοινωνική Φροντίδα Θάσου»
 12. ΚοινΣΕπ «Κοινωνικός Δεσμός»
 13. ΚοινΣΕπ «Κουκλοτόπια»
 14. ΚοινΣΕπ «Νέστου»
 15. ΚοινΣΕπ «Παναγία Θάσου»
 16. ΚοινΣΕπ «Συνδρομέας»
 • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ “Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ” (ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ – ΚΑΒΑΛΑ), με Συντονιστή το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (2013-2014)
 • Τεχνικός Σύμβουλος Υλοποίησης του Έργου BLACK SEA NETWORK PROMOTING INTEGRATED NATURAL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS – WASTENET – Πρόγραμμα Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2007-2013
 • Τεχνικός Σύμβουλος Φακέλου υποψηφιότητας για το έργο “Αναβάθμιση Υποδομών Θερμαλιστικού Κέντρου Υγείας και Ευεξίας Κρηνίδων” της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας «Δημωφέλεια» στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA (2013-2014)
 • Σύμβουλος Αξιολόγησης για το έργο «Αξιολόγηση Δομών και Υπηρεσιών του Δήμου Νέστου» με Συντονιστή την ΑΝΚΑ ΑΕ (2014)
 • Σύμβουλος Έργου για το Έργο «Action of Contrast to Hydraulic Emergency in LOcal Urban Site»/” ACHELOUS” ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2013» (Δήμος Βιτζέντζα – Δήμος Παγγαίου – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και άλλοι 6 εταίροι) (2014)
 • Σύμβουλος Υποστήριξης του έργου “LIMEN – Cultural Ports from Aegean to the Black Sea” – Πρόγραμμα Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2007-2013 (2014-2015)
 • Σύμβουλος Υποστήριξης του έργου “BSBEEP – Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan” – Πρόγραμμα Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2007-2013 (2014-2015)