ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • SOCRATES / GRUDVIG 2
 • Γ’ ΚΠΣ 2000 – 2006 / ΕΚΤ
 • Γ’ ΚΠΣ 2006 – 2006 / ΕΤΠΑ
 • FP6
 • INTERREG IIIC
 • INTERREG IIIA
 • INTERREG IIIB MEDOCC
 • Κ.Π. Leader+ 2000-2006
 • ΕΣΠΑ 2007-2013
 • Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013
 • Πρόγραμμα MED 2007-2013
 • Πρόγραμμα Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2007-2013
 • EC – Enterprise & Industry DG (Directorate F: Tourism, CSR, Goods and International Regulatory Agreements, Unit F1: Tourism) 2011-2012
 • Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων (Θάσου, Ελευθερούπολης, Χρυσούπολης, Ελευθερών, Παγγαίου)
 • Πιστοποίηση ενδιάμεσης διαχειριστικής επάρκειας (Δήμος Φιλίππων, Δήμος Θάσου, Δήμος Παγγαίου, Δήμος Πιερέων, Δήμος Ορφανού) (2008-2009)
 • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Δήμου Φιλίππων
 • Παιδόπολη «Άγιος Γεώργιος» Καβάλας – ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013
 • ΑΝΚΑ ΑΕ (2011) – Τεχνική Στήριξη των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
 • ΑΝΚΑ ΑΕ (2011-2012) – Υλοποίηση των κλαδικών προγραμμάτων και αντίστοιχων επιχειρησιακών προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής