top logo

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ

Η έρευνα-μελέτη με τίτλο «Η σημασία και ο ρόλος των Οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στην Ελλάδα, με μελέτη περίπτωσης την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας», πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα του Φεβρουαρίου 2015 – Ιουλίου 2015, βάσει του ερευνητικού έργου με τον τίτλο «Ανάπτυξη Δομής υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Νομό Καβάλας», υπό τη συγχρηματοδότηση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Δράσης «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε επιχειρήσεις», η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας.

Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, αρχικά, κατά την περίοδο Αυγούστου 2013 – Ιανουαρίου 2014, συλλέχθηκαν, μελετήθηκαν, κατέστησαν αντικείμενο επεξεργασίας, αξιολογήθηκαν, περιγράφηκαν και παρουσιάστηκαν συνοπτικά: α) έννοιες, χαρακτηριστικά και ορισμοί της πρόσφατης επιστημονικής βιβλιογραφίας για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, β) στοιχεία και δεδομένα από νέες ευρωπαϊκές και εθνικές έρευνες-μελέτες για την Κοινωνική Οικονομία και τις Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα, με αναφορά στο Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Εργασίας καθώς και γ) ο Ν. 4019/2011 του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», σε συνάρτηση με τις πρόσφατες τροποποιήσεις και τις νέες διατάξεις που αφορούν σε αυτόν.

Επιπλέον, κατά το διάστημα Νοεμβρίου 2013 – Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν δύο (2) έρευνες πεδίου – μελέτες περίπτωσης για την εξέταση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), των Οργανώσεων της Κοινωνικής Οικονομίας και των ευκαιριών ανάπτυξης τους στην Π.Ε. Καβάλας καθώς και για την αποτύπωση των αναγκών, των χαρακτηριστικών και των επιθυμιών της ομάδας στόχου της έρευνας (άνεργοι), για τη συμμετοχή τους σε πρωτοβουλίες σύστασης Κοιν.Σ.Επ. Η πρώτη έρευνα είναι ποιοτική και πραγματοποιήθηκε σε δείγμα εκπροσώπων και αρμόδιων στελεχών Κοιν.Σ.Επ., Δημόσιων και Μη Κυβερνητικών Φορέων της Π.Ε. Καβάλας. Η δεύτερη είναι ποσοτική και υλοποιήθηκε σε δείγμα ανέργων όλων των ηλικιών της Π.Ε. Καβάλας που συμμετέχουν σε προγράμματα και δράσεις του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.

Ακολούθως, κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2014 -Ιανουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκαν: α) η ανάλυση των δεδομένων της ποιοτικής έρευνας με στόχο να καταγραφούν, να ερμηνευτούν και να σχολιαστούν οι απαντήσεις (και οι πληροφορίες του υλικού που διέθεσαν για χρήση) των συμμετεχόντων της για τη σημασία και το ρόλο του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στην καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την τοπική ανάπτυξη στην Π.Ε. Καβάλας και β) η ανάλυση των πορισμάτων της ποσοτικής έρευνας, ώστε να κωδικοποιηθούν και να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ανέργων του δείγματος της ομάδας στόχου, οι οικονομικές και κοινωνικές τους ανάγκες καθώς και ο προσανατολισμός τους στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην εξεταζόμενη περιοχή, για την επιτυχία των σκοπών της έρευνας-μελέτης.

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 – Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις».

This research has been co-financed by Greece and the European Union (European Social Funds) through the Operational Program “’Human Resources Development” of the National Strategic Framework (NSRF) 2007-2013.

logobot